Big Pack HDP

BiG Pack 870 HDP (X-Cut)

Tato varianta zajišťuje vyšší flexibilitu díky novému rozměru lisovacího kanálu 80x70cm. Zajišťuje až o 20% větší slisování než u klasických lisů díky technologii HDP. S pomocí systému MultiBale dokážete svázat až devět malých balíků do jednoho velkého.

BiG Pack 1290 HDP (X-Cut)

Balíky jako brikety. Se systémem HDP (High Density Press) a prodlouženým lisovacím kanálem dosahuje stroj až o 25 % vyšší hmotnosti balíků než konvenční systémy. To se pozitivně odráží v nižších nákladech na přepravu slámy.

Neřízené sběrací ústrojí

Čistá práce – vyšší výkon
Klidnější chod
Menší opotřebení – malé nároky na údržbu

 

EasyFlow: Neřízené sběrací ústrojí v lisu na obří balíky - Ve sběracím ústrojí EasyFlow nabízí KRONE neřízený sběrač, který se obejde bez náročné vodicí dráhy. Tajemstvím úspěchu tohoto sběrače je speciální tvar pozinkovaných stěračů. Umožňují kontinuální tok píce při ponoření prstů. EasyFlow může pracovat v  otáčkách o 30% vyšších než řízené ústrojí, proto je možná rychlejší jízda a vyšší výkon. Výhody jsou jasné: Nové sběrací ústrojí EasyFlow má jednoduchou konstrukci s výrazně menším počtem pohyblivých součástí a  přesvědčí svým klidným chodem. Díky tomu je menší nejen opotřebení, ale také náklady na údržbu a servis. EasyFlow může pracovat při vyšších otáčkách o 30% než řízené sběrací ústrojí.

 

Nic nezůstane ležet: Při záběru 1 950 mm nebo 2 350 mm (DIN 11220), pěti řadách prstů a vzdálenosti prstů 55 mm pracuje neřízený sběrač EasyFlow absolutně čistě. Prsty silné 5,5 mm se zanořují kolmo ke speciálně tvarovaným stěračům, takže do sběrače není vtahována žádná píce.

 

Perfektní řez z kazety

Vynikající kvalita řezu - S 16 resp. 26 noži dosáhnete teoretické délky řezu 44 mm. Má-li se pracovat bez nožů nebo jen s poloviční sadou, lze všechno snadno a bez nástrojů přenastavit pomocí vypínání skupin nožů. Široké hardoxové podávací plochy na podávacích prstech uspořádaných do V zajišťují vynikající kvalitu řezu, vysoký výkon a dlouhou životnost. Nožové dno uzpůsobené pro dobrý tok píce činí stroj BiG Pack ještě výkonnějším.
 

Silný rotor, silný řez: Průměr 55mm Na plný výkon: Řezací a podávací rotor je poháněn přímo od hlavní převodovky. Zabudovaná vačková vypínací spojka chrání řezací rotor před přetížením. Tak je vždy zaručena bezpečnost.

 

Široké podávací plochy prstů z hardoxu: Zaručují vyšší výkon, čistý nůžkový řez a vysokou odolnost proti opotřebení. 20 mm široké podávací plochy prstů z hardoxu jsou zárukou kvalitně pořezané píce. Nedochází k rozmělňování ani drcení.

 

„Zásuvkový princip“ : Řezací ústrojí X-Cut má dvě nožové kazety osazené vždy 8 nebo 13 noži. Pro vkládání nebo vyjímání nožů lze kazety hydraulicky spustit dolů. Nožové kazety, resp. „dělené zásuvky“ lze pohodlně vytáhnout na bok stroje.

 

Pro bezpečnost: Pojistky jednotlivých nožů umožňují bezpečnou a nerušenou práci i při zachycení cizího tělesa. Po průchodu cizího tělesa se nože automaticky zase vrátí zpět do své původní pracovní polohy.

 

Rychle a jednoduše: Centrálním zapínáním skupin nožů do záběru měníme různé délky řezanky. Při kompletní sadě nožů činí teoretická délka řezanky 44 mm, při poloviční sadě 88 mm. Při nulovém nastavení zůstává píce nepořezaná.

Variabilní plnicí systém

Vždy balíky tvrdé jako kámen! Variabilní plnicí systém (VFS) fi rmy KRONE je zárukou tvrdých a tvarově stálých balíků i při málo vydatných řádcích a nízké rychlosti jízdy. Princip systému VFS: Plnící a dopravní hrabice posouvají píci nejprve do dopravního kanálu, kde se píce shromažďuje a primárně stlačuje. Teprve při úplném naplnění dopravního kanálu posune podávací hrabice sklízený materiál do lisovacího kanálu.

Ve variabilním plnicím systému nabízí KRONE opět další řešení, které nadchne každého člověka z praxe. Je to parádní příklad inovací, které charakterizují fi rmu KRONE. Systém VFS totiž kombinuje výhody kontinuálních dopravních systémů s výhodami systémů závislých na množství a otevírá fi rmě KRONE v konstrukci obřích lisů úplně nové cesty. Díky systému VFS můžete pracovat s vysokou výkonností a kvalitou balíku nezávisle na tvaru a vydatnosti řádků.
 

Obr. 1: Systém VFS pracuje se 4 plnícími hrabicemi (zelené), jednou podávací hrabicí (červená) a jedním držákem. Plnící hrabice jsou řízeny společnou vodící dráhou. Podávací hrabici řídí druhá otočná vodící dráha.

 

Obr. 2: Dokud se vodící dráha podávací hrabice nenatočí, plnící hrabice a podávací hrabice posouvají sklízený materiál souvisle do dopravního kanálu a primárně jej stlačují. Držák zadržuje píci pod lisovacím kanálem.

 

Obr. 3: Teprve když je dopravní kanál plný, vyklopí se držák automaticky dozadu. Uvolní tak průchod do lisovacího kanálu a současně aktivuje spojku.

 

Obr. 4: Spojka natočí kompletní vodící dráhu podávací hrabice, která dopraví shromážděný materiál do lisovacího kanálu. Potom se držák a podávací hrabice automaticky vrátí do své výchozí polohy.

Od setrvačníku po válečkový skluz

Nejlepší tvar - Stroj BiG Pack je absolutně správná volba: Tvrdé balíky s konstantní měrnou hmotností ve všech místech, hladké hrany a žádné třepení. Těmito vlastnostmi si stroj BiG Pack udělal jméno. Palubní hydraulika s automatickou regulací lisovací síly zajišťuje balíky stejného tvaru s přesnými hranami bez ohledu na vlhkost a druh lisovaného materiálu. Dlouhý lisovací kanál se zádržnými elementy a trychtýřovitým tvarem je zárukou maximální komprimace.

 

Vždy stejnoměrně slisované balíky v celé šířce kanálu: Dva senzory umístěné vlevo a vpravo měří skutečnou lisovací sílu pístu. Regulační systém srovnává tyto hodnoty s  předvolenou lisovací silou a nastavuje podle toho tlak na lisovací stěny kanálu.

 

Jeden balík za druhým, vždy stejné délky: Zubové kolečko je umístěné uprostřed lisovacího kanálu. Balík se posunuje přes jeho ozuby. Tak je zaručeno přesné měření délky balíku.

 

Vlastní palubní hydraulika: Hydraulický okruh pro regulaci lisovací síly je napájený ze samostatného zásobníku oleje prostřednictvím vysokotlakého čerpadla poháněného od hlavní převodovky. Je tedy nezávislý na hydraulickém okruhu traktoru.

 

Plná síla a balíky tvrdé jako kámen: Až 6  hydraulických válců (podle typu stroje) ovládá horní a boční stěny lisovacího kanálu lisu. Jařmo je velice robustní a dimenzované na maximální a dlouhodobé namáhání.

 

Žádná oklika: Přenos sil na převodovku variabilního plnícího systému a vázacího ústrojí probíhá přímo prostřednictvím hnacích hřídelů, protože řetězy se opotřebovávají a  vyžadují údržbu. Tato technika pohonů je zárukou komfortu a  spolehlivosti.

Jednoduché a dvojité vázání

Vždy perfektní uzlování - Vázací ústrojí KRONE je zárukou maximálního stlačení a tvarově stálých balíků! Tato vázací technika pracuje se šesti vazači (u stroje BiG Pack 890 se čtyřmi vazači) a s dokonalou spolehlivostí. Všechny lisy na obří balíky KRONE s  výškou lisovacího kanálu větší než 700 mm jsou sériově vybaveny dvojitým vázacím ústrojím. Stroj BiG Pack 1270 se dodává ve standardu s  jednoduchým vázáním nebo na vyžádání s dvojitým.

 

Takhle funguje dvojité vázací ústrojí: Při procesu lisování se přivádí k balíku jeden horní a jeden spodní motouz; oba motouzy jsou navzájem svázány vždy na začátku (počáteční uzel 1) a  na konci (koncový uzel 2). Spodní provaz je veden přes napínací systém a  dále jehlou; obepíná spodní a boční strany balíku. Horní provaz je přiveden k balíku přímo přes napínací systém a uzavírá horní stranu balíku. Tak je zajištěno, že stroj může lisovat libovolné sklízené materiály s maximální lisovací silou.

 

Pro dlouhé pracovní dny: Na každé straně skříň na 16 zásobních rolí motouzu! Se 32 rolemi motouzu zvládnete najednou více než 900 balíků bez doplnění zásoby. Při provádění servisu na stroji je možné prachotěsné skříně na motouz vyklopit nahoru.

 

Čištění stlačeným vzduchem: Rozvody stlačeného vzduchu jsou uspořádány tak, aby celý prostor vázacího ústrojí byl udržován v čistotě. Čištění stlačeným vzduchem je zárukou vysoké spolehlivosti vazačů i v extrémních pracovních podmínkách.

 

Kompresor na palubě: Ne ve všech zemích mají traktory vybavené vzduchovým brzdovým systémem. Proto mohou být lisy vybaveny vlastním palubním kompresorem, aby bylo možné čištění vazačů i v  takovém případě.

Mějte stále přehled

„Krok za krokem“ do digitální budoucnosti -  Ve stroji BiG Pack se zařízením ISOBUS vám KRONE poskytuje možnost učinit již dnes velký krok do digitální budoucnosti. Je však na vás, do jaké míry nás přitom budete následovat. V ovládacím terminálu KRONE Delta získáváte nanejvýš komfortní barevnou dotykovou obrazovku, která vás neustále informuje o všech důležitých datech s možností ovládání stroje. Rozhodnete-li se pro terminál CCI kompatibilní s ISOBUS, otevřou se vám kromě toho takřka neomezené možnosti.

 

Terminál Delta - Terminál Delta KRONE nabízí ve své výbavě komfortní displej pro řízení a monitorování připojeného stroje KRONE. Na kontrastní barevné dotykové obrazovce má řidič veškeré informace vždy dostupné na první pohled. Kromě toho je možné při příslušném vybavení traktoru používat k řízení stroje data traktoru – například při couvání lze automaticky zablokovat řízenou nápravu.

 

Terminál CCI - V terminálu CCI pro ISOBUS nabízí fi rma KRONE vstup do světa digitálních dat. Možný příklad: Zakázka se nahraje z počítače v kanceláři přímo na terminál. Navigační systém vás dovede přímo na určené pole. Se zahájením prací se spustí zakázka ve správci úloh (Task Manageru), kde probíhá sběr dat, a ta se předají online přímo do kanceláře nebo následně prostřednictvím USB Flash disku. Na centrále lze všechna shromážděná data zpracovávat v  příslušných aplikacích systému Farm Management. Z tiskárny vypadne faktura a na počítači lze dokonce zobrazit balíky s jejich přesnou polohou na poli. To vše je možné pomocí terminálu CCI a příslušného stupně vybavenosti sklízecí soupravy. Více k tomuto tématu se dozvíte v  našem speciálním prospektu iGreen!

 

Terminál tahače vybavený pro ISOBUS -  Všechny stroje KRONE kompatibilní s ISOBUS je možné provozovat přímo přes terminál traktoru, pracující s ISOBUS. Propojí se pouze jeden kabel a v kabině tahače se na monitoru objeví obvyklé uživatelské rozhraní. Další obslužné jednotky jako joystick WTK mohou podle možností tahače obsluhu stroje ještě více usnadnit.

  • pdf Prospekt , Velikost: 8.24 MB, Datum poslední změny: 31.01.2018

Chcete více informací o lisu BIG PACK? Kontaktujte nás.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.


Prodej a servis strojů

LIVA Předslavice, spol. s r.o.
Předslavice 19
387 01  Volyně

Tel.: 383 372 437
E-mail:

Podrobné kontakty »

Proč stroje od nás?

25 - ti letá tradice
Rodinná firma řízená majiteli
Špičkový servis
Plná autorizace od  výrobců
Rychlé dodávky ND
Zkušený tým


Technika a technologie pro zemědělství


Termíny akcí

  • Země Živitelka - 23.-28.8.2018
  • Jarní výstava v Předslavicích - 18.3.-22.3.2019
  • Jarní výstava v Mariánských Lázních - 28.3.-29.3.2019

Kontaktujte nás

LIVA Předslavice, spol. s r.o.
Předslavice 19
387 01 Volyně
Tel.: 383 372 437
E-mail:       

Připojte se

      Instagram

Podporujeme

© 2018, LIVA Předslavice, spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing