19.02.2018 10:51

Novinky KRONE pro sezonu 2018

Novinky KRONE pro sezonu 2018

 Společnost Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH vstupuje do nové sezony s řádnou porcí novinek. Společně s novým produktovým programem ve verzi PDF jsme pro vás připravili krátký přehled toho nejzásadnějšího.

BiG X 680, 780, 880: nová rodina řezaček KRONE se zvedací kabinou

S novou řadou sklízecích řezaček Krone, zůstává výrobce věrný i nadále klíčovým komponentům a inovativním systémům, které jako celek tvořily vždy řezačku pro skutečně jakékoli podmínky.

Šest vkládacích válců (s novými velkými pružinami na horních válcích) se stará o co nejlepší primární slisování sklízeného produktu, které je předpokladem pro výbornou kvalitu řezanky.

Součástí sériové výbavy je rovněž zařízení VariStream zlepšující tok řezanky. Prostřednictvím odpruženého dna pod řezacím bubnem a odpružené zadní stěny metače zajišťuje VariStream kontinuální provoz bez ucpávání i při sklizni nerovnoměrných řádků. Díky tomuto systému lze řezačku v mezních sklizňových režimech lépe vytížit, a tím dosáhnout nižší spotřebu paliva na tunu sklizňového produktu. 


Systém VariQuick umožňuje rychlou záměnu drtiče zrna za dopravní kanál na řezanku z píce. Řezačka Big X tak může velmi flexibilně sklízet nejen kukuřici, ale i řezat celé rostlin na senáž (GPS) či trávu. 


Průměr válců kondicionérů (250mm) je stejný jako u všech ostatních modelů, ale jejich šířka se však zvětšila o 10 procent a otáčky se zvýšily o 7 %. Vznikla tak větší třecí plocha, úprava řezanky je intenzívnější a všechna zrna jsou perfektně narušena. V nabídce je samozřejmě i výkonný diskový kondicionér. 

U motoru nové sklízecí řezačky Big X 880 vsadila firma Krone opět na svého dodavatele Liebherr. Stejně jako modely Big X 680/780 má i Big X 880 emisní třídu 4/Final Tier 4. Stroj Big X 780 je k dispozici i bez dočišťování spalin. 

Samostatné zavěšení jednotlivých kol  umožňuje vynikající manévrovací schopnosti a maximální rejd (50°) i na nerovném terénu. Nové řezačky Krone jdou příkladem i z hlediska osazení pneumatikami. Na přání lze namontovat pneumatiky do velikosti 900/60 R 42, které zajistí maximální světlou výšku, minimální tlak na půdu a velice pohodlnou jízdu. Firma Krone vyvinula patentovanou koncepci přední nápravy, aby ani odlišná velikost pneumatik neměla vliv na tok materiálu. Tato konstrukce umožňuje podle jejich velikosti měnit výškovou polohu nábojů motorů kol.

Součástí sériové výbavy je také 12palcový dotykový ovládací panel se vstupem pro USB a video. Na tomto terminálu se zobrazují nejen data stroje, ale také lze současně sledovat záznam couvací kamery nebo obraz přenášený z kamery na výmetné rouře. Nová řada Big X může být kromě toho vybavena také snímačem AgriNIR, který průběžně měří jak vlhkost sklizeného produktu, tak obsah některých strukturálních látek. 

Speciální vychytávkou nové konstrukční řady je nový, ve světovém měřítku jedinečný zvedák kabiny. Pomocí něho může řidič celou kabinu, umístěnou na hydraulickém nůžkovém zdvižném stole, zvednout nahoru o 70 cm. Otevře se mu přitom perfektní výhled nad porostem a samozřejmě i na svozový vůz jedoucí souběžně, nebo při prosekávání. 


I co do komfortu a flexibility boduje nový BiG X svou novou koncepcí několika nádrží. Zákazníci ve světě mají různé požadavky na množství provozních kapalin (nafta, konzervační prostředeky, voda, močovina), a zde si může každý zákazník vybrat ideální koncepci tankování ze sedmi různých variant. Maximální náplň umožní plné nasazení pro dlouhé dny bez potřebné přestávky na tankování. 


Příkladem absolutní flexibility při sklizni kukuřice (délka řezanky od 3 mm do 30 mm) je unikátní sada Krone Optimaize -  řezací buben MaxFlow, převodovka VariLOC a diskový kondicionér. VariLOC je planetová převodovka integrovaná v řemenici řezacího bubnu MaxFlow. Díky ní lze zvětšit rozsah délek řezanky u řezacího bubnu až o 53 %. Stačí jednoduše přepnout otáčky bubnu z 1250 na 800 ot/min pomocí standardního otevřeného klíče. Tento systém umožňuje během okamžiku přecházet z dlouhé řezanky na krátkou a naopak.

 

Krone uvádí novou konstrukční řadu MX 

Nové typy strojů Krone MX 330 GD/GL, MX 370 GD/GL a MX 400 GL představují celkem pět dvouúčelových senážních vozů s ložným objemem 33 m³, 37 m³ a 40 m³. 

Pro všechny nové modely je charakteristické to, že mají stejný, velice robustní rám. Dalším společným znakem je neřízené sběrací ústrojí EasyFlow s pracovním záběrem 1800 mm, s pěti řadami prstů. U strojů MX sází Krone na patentované uspořádání dvojitých prstů do W, které zaručuje plynulý tok píce a rovnoměrné plnění v celé šířce řezacího a dopravního agregátu. Vyplývá z toho příkladná kvalita řezání, vyšší hltnost a dokonalé naplnění ložného prostoru vozu. 
Mechanicky poháněné sběrací ústrojí je vybaveno proti přetížení zubovou spojkou.

Řezací rotor (průměr 880 mm) je poháněný převodovkou s olejovou náplní umístěnou na boku vozu. Dopravní šířka rotoru činí 1580 mm. Díky spirálovitému uspořádaní řad prstů s vnějšími odolnými plochami z hardoxu má rotor obzvlášť klidný chod a malou potřebu příkonu. Velmi praktické je i řezací ústrojí, které je vybaveno 41 noži a umožňuje teoretickou délku řezanky 37 mm.

Při konstrukci vozu využívá Krone osvědčené celokovové nástavby s vpředu sníženým příčkovým dopravníkem. 

Charakteristickým znakem dvouúčelových vozů MX 370 GL/GD a 400 GL je sklápěcí čelní stěna, která zvětšuje ložný prostor přibližně o 4,5 m3. Při vykládce napomáhá rychlejšímu a bezezbytkovému vyprázdnění vozu.

Nové vozy MX mají v sériovém provedení náběhově řízenou nápravu. Na přání je k dispozici i náprava s mechanickým nuceným řízením. U podvozku vsadila firma Krone na osvědčený sdružený agregát s dovoleným zatížením 18 t na nápravu.

Jako volitelná výbava je k dispozici také tandemový podvozek s hydraulickým vyrovnáváním, u kterého je zatížení rovnoměrně rozloženo na všechna čtyři kola. 
Ten, kdo touží po maximálním komfortu při práci, může využít další volitelné doplňky, jako například nakládací automatiku PowerLoad, automatiku pro zrychlený chod příčkového dopravníku, systém automatického broučení nožů SpeedSharp, pracovní LED reflektory, automatiku sklopné oje, kulový závěs K80 v kombinaci se spodním zavěšením, kamerový systém a ovládací terminály Krone Delta nebo CCI 1200. 

EasyCut B 950 Collect - bez kondicionéru s ukládáním pokosu do řádku

EasyCut B 950 Collect - první „motýl“ - kombinovaný žací stroj bez kondicionéru se shazováním pokosu pomocí příčných dopravních šneků. Toto originální "know-how" společnost Krone řadu let využívá na svém samojízdém žacím stroji BiG M.

 EasyCut B 950 Collect se záběrem 9,45 m se tak hodí především do travních porostů na svazích, resp. na méně únosné půdě, ale také pro sklizeň celých rostlin na senáž (GPS např. pro bioplynové stanice). Při shazování pokosu je důležitá šetrná manipulace s pící s minimálními ztrátami. Podle porostu a pracovních podmínek je u stroje EasyCut B 950 Collect možné dosáhnout plošného výkonu až 14 ha za hodinu

Řidič si může vybrat ze tří variant ukládání pokosu: shazování na jeden řádek, dílčí ukládání na široko, kdy je jen jeden šnek v činnosti a ukládání na široko v celé šíři záběru. Všechny funkce nastavuje pohodlně přímo z kabiny traktoru. Stabilní příčné dopravní šneky o průměru 45 cm jsou umístěné přímo za žacími lištami, dopravují píci beze ztrát a šetrně ke středu.

V kombinaci s čelní žací jednotkou EasyCut F 320 tak vzniká dokonale rovnoměrný řádek. Šneky jsou poháněné přímo prostřednictvím výkonné úhlové převodovky. Kombinovaný žací stroj je v sériovém provedení konstruován na základě tisíckrát ověřené žací lišty EasyCut, která vyniká tuhým, kompaktně svařeným nosníkem osazeným žacími disky s uspořádáním SmartCut a s jištěním SafeCut včetně nájezdových pojistek. 

Zavěšení DuoGrip zaručuje dokonalé kopírování terénu. Žací jednotky jsou nesené v těžišti a vedené rameny. Kromě toho je tento kombinovaný žací stroj vybaven hydraulickým odlehčením, takže řidič může přítlačnou sílu žacího ústrojí nastavovat plynule přímo z kabiny traktoru. Výsledkem je spolehlivé kopírování terénu. 


Další praktická vlastnost: EasyCut B 950 Collect zvedá a spouští pomocí hydrauliky jednak všechny žací jednotky společně, a také samostatně. Samostatné ovládání jednotlivých žacích jednotek je velkou výhodou především při práci na pozemcích klínovitého tvaru. 

Technické údaje: 
Pracovní záběr: 9,45 m 
Přepravní šířka: 3,0 m 
Hmotnost: 2988 kg 
Příkon: 145/200 kW/PS

Comprima dostala k narozeninám novou tvář

Krone nabízí aktuálně sedm různých typů stroje Comprima, které pokrývají celou paletu požadavků - od pevné komory přes semi a plně variabilní řešení, až po kombinaci lisu s baličkou. 

V roce 1977 představila firma Krone svůj první lis na válcové balíky – legendární KR 180. Lis brzy vzbudil velký zájem, neboť argumenty firmy Krone přesvědčily na celé čáře: kompletně uzavřená balicí komora a nekonečně obíhající příčkové dopravníky. V roce 2007 prezentovala firma Krone konstrukční řadu Comprima. Mimořádnou novinkou u tohoto stroje byl inovativní lisovací systém Novogrip.

Nové boční kryty, nová záď a rovněž přepracované osvětlení propůjčují lisu moderní estetický vzhled. Také vnitřní ústrojí prodělalo „Facelifting“. V nové verzi instaluje Krone do stroje ve standardní výbavě spirálové sběrací ústrojí, které zajišťuje nejen příkladný sběr píce a slámy, ale i perfektní tok materiálu.

Díky spirálovitému uspořádání prstů hltá neřízené sběrací ústrojí o záběru 2150 mm, s minimálními nároky na údržbu, velmi rychle i široké řádky. Protože píci a slámu nesbírají všechny prsty současně, nedochází téměř k nárazovému zatížení. Nový je také ultrazvukový snímač, který nahradil dosavadní snímač balíků na balicím stole. Přibylo ještě opěrné kolo pro obraceč balíků. Tím chrání strniště před poškozením. Firma Krone přepracovala nejen elektroniku a hydrauliku lisu, ale upravila vše pro nový počítač KMC. K dispozici je pro lis Comprima jako doplňková výbava pracovní LED osvětlení, takže lze pracovat komfortně i v noci.

Nový BiG M 450

Před 20 lety předvedla firma Krone poprvé samojízdný žací mačkač BiG M na výstavě Agritechnica. Nyní prezentuje Krone novou konstrukční řadu BiG M 450, jako velkoplošný žací stroj, který zaujme mnoha novými vlastnostmi. Kromě nové kabiny a nového motoru má samojízdný mačkač i novou koncepci pojezdu a žacího ústrojí. Pracovní záběr obřího žacího stroje je 9,95 m a lze s ním reálně sklízet i 17 ha/h. 

 

Tři žací jednotky mají novou konstrukci. Jejich průchodnost se ve srovnání s předchozími modely zvýšila přibližně o dvacet procent. Také průběžné prstové V-kondicionéry postranních žacích jednotek mají nové uspořádání. Díky bočnímu pohonu prostřednictvím kardanu a převodovky odpadá hnací jednotka, která byla dříve umístěna uprostřed. Toto řešení umožňuje ve výsledku rovnoměrnější proud píce a nižší příkon. Dochází k rychlejšímu zavadání pokosu a výkonnost je vyšší.

Součástí sériové výbavy jsou robustní žací lišty HeavyDuty s pojistkou SafeCut proti nárazu cizím tělesem. Jejich celoživotní olejová náplň minimalizuje nároky na servis a zvyšuje komfort pro obsluhu. Žací jednotky jsou nově zavěšené v těžišti, kde využívají nájezdovou pojistku, známou z žacích strojů EasyCut. Při najetí na překážku se vychýlí dozadu a nahoru. Rychloupínací systém nožů na disky umožňuje v případě potřeby jejich snadnou a rychlou výměnu. Oba vnější žací disky se otáčejí ke středu, ostatní disky se otáčejí v párech proti sobě. Součástí sériové výbavy je rovněž hydraulické nastavování výšky sečení. 

 Novinkou u BiG M 450 je systém umožňující plně hydraulicky nastavovat přítlak všech tří žacích jednotek z kabiny řidiče. Jako volitelná výbava jsou k dispozici sklopné boční kryty a stranový hydraulický posun čelní žací jednotky. Jeho správné nastavení zajišťuje, aby se ani v ostrých zatáčkách nebo při práci na svahu netvořily neposečené pruhy. Není-li stranové přestavení potřeba, může řidič rychle a snadno stisknutím tlačítka na joysticku vrátit žací jednotku zpátky do polohy na střed. Další novinkou u BiG M 450 je automatika, která v závislosti na rejdovém úhlu při jízdě do zatáčky nebo na svahu posune čelní žací jednotku do odpovídající polohy, aby docházelo ke správnému překrytí s postranními lištami. 

Nový BiG M 450 lze volitelně vybavit také ústrojím pro shazování řádků. Sečení a úprava píce tak může probíhat v jediném kroku, na který naváže již sběr. Vnější žací jednotky mají integrované průběžné dopravní šneky, které ukládají upravenou píci přímo na řádek, vytvořený čelní žací jednotkou. Tato varianta je vhodná především tehdy, nepočítá-li se s následným čechráním, obracením a shrnováním do řádků. Přímé řádkování při sečení se uplatní zejména pro sklizeň obilovin GPS, pro senážování trávy a vojtěšky. Díky automatickému přizpůsobení výšky podvozku má BiG M dostatečnou světlou výšku i při velkém množství píce. 

Vysoce výkonný samojízdný žací mačkač je poháněný motorem Liebherr o výkonu 449 PS (zdvihový objem 12 l), který samozřejmě splňuje emisní třídu 4. U stroje BiG M 450 má teď nově interval údržby 1.500 Mth. Motor a hnací jednotka jsou uloženy na takzvaných silentblocích, které zajišťují velice klidný chod. Kryty lze široce rozevřít pro pohodlný přístup k motoru. Firma Krone upravila v souladu s velkým výkonem motoru u stroje BiG M 450 také chlazení.

Zcela nové je automatizované řízení motoru, které samo přepíná mezi režimem Eco a M, takže je vždy k dispozici optimální výkon motoru. V řidších porostech využívá nižší příkon a tím šetří palivo. Nově vyvinutá regulace mezního zatížení automaticky snižuje rychlost jízdy, dokud se nedosáhnou stanovené ekonomické otáčky. Je tak zaručeno vždy čisté sečení. 

Další vychytávkou jsou hydraulicky odpružené a výškově nastavitelné obě nápravy. Podvozek se při provozu na poli automaticky zvedne o 15 cm, takže je dosažena maximální světlá výška nad zemí. Při jízdě po silnici se zase sníží, aby přepravní výška BiG M byla menší než 4 m. Tato nová koncepce podvozku výrazně zvyšuje celkový komfort jízdy. 

Program CZ


Prodej a servis strojů

LIVA Předslavice, spol. s r.o.
Předslavice 19
387 01  Volyně

Tel.: 383 372 437
E-mail:

Podrobné kontakty »

Proč stroje od nás?

25 - ti letá tradice
Rodinná firma řízená majiteli
Špičkový servis
Plná autorizace od  výrobců
Rychlé dodávky ND
Zkušený tým


Technika a technologie pro zemědělství


Termíny akcí

  • Země Živitelka - 23.-28.8.2018
  • Jarní výstava v Předslavicích - 18.3.-22.3.2019
  • Jarní výstava v Mariánských Lázních - 28.3.-29.3.2019

Kontaktujte nás

LIVA Předslavice, spol. s r.o.
Předslavice 19
387 01 Volyně
Tel.: 383 372 437
E-mail:       

Připojte se

      Instagram

Podporujeme

© 2018, LIVA Předslavice, spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing